sommenbygdensfolkhogskola

Sommenbygdens Folkhögskola är en skola som är politiskt och religiöst obunden och vars uppdrag är att jobba med folkbildning enl. statens syften. Vision är ” Sommenbygdens folkhögskola – för en hållbar värld med demokrati och mångfald”.

Läs mer här →

Tranås kommun IFO Arbetscentrum
Arbetscentrums mål är att utifrån den enskildes förutsättningar finna en långsiktig lösning med arbete/sysselsättning och därmed stärka dennes möjlighet till självförsörjning och delaktighet i samhället.

Läs mer här →

tuclogo

Yrkeshögskolan, YH, är en statlig eftergymnasial utbildningsform som kontinuerligt förändras utifrån marknadens behov. Har du ett speciellt yrke du drömmer om, och är intresserad av den bästa vägen dit? TUC erbjuder flera olika yrkeshögskoleutbildningar, alla i nära samarbete med näringslivet.

Läs mer här →